fbpx

Osobný rozvoj

Osobný rozvoj začína vlastnou nespokojnosťou.

Osobný rozvoj

Osobný rozvoj začína vlastnou nespokojnosťou.

Prijmite za svoj život stopercentnú zodpovednosť.

Ak sa chcete dostať z miesta, kde ste, na miesto, kde si prajete byť, musíte podstúpiť určité riziko a zvládnuť strach z neznáma. Východiskovým bodom môže byť pre vás tá oblasť, na ktorú sa pravidelne sťažujete. To, že sa na niečo sťažujete, že nemáte – znamená, že viete, že je možný lepší stav. Máte predstavu niečoho lepšieho, napríklad viac peňazí, väčší dom, lepšie vzdelanie, zamestnanie prinášajúce viac uspokojenia a podobne. Ľudia sa sťažujú iba na niečo, s čím môžu niečo urobiť. Súhlasíte? Rozhodnite sa pre osobný rozvoj a prestaňte sa sťažovať a tráviť čas s tými, čo sa sťažujú. Vyhľadajte mentora, kouča, trénera a ľudí, ktorí vám pomôžu dosiahnuť stav, ktorý si želáte. Osobný rozvoj je veľmi široká téma a každý z nás potrebuje niečo iné. Pomôžem vám ako biznis mentor v zadefinovaní si cieľa pre váš osobný rozvoj a povediem vás.

Objavujte rozvoj zručností v nasledujúcich oblastiach:

Umenie viesť úspešný obchodný/predajný rozhovor

 • Predajné zručnosti;
 • Vyjednávacie zručnosti;
 • Umenie pýtať sa;
 • Zvládanie námietok;
 • Uzatváracie techniky.

Osvojiť si asertívne správanie

 • Stop opakovaniu tých istých chýb. Práca so zlyhaniami;
 • Myšlienkové mapy;
 • Efektívne plánovanie a zásady dokončovania;
 • Ako požiadať o pomoc alebo referenciu;
 • Kroky pre stanovenie si cieľa a jeho dosiahnutie.

Dostať emócie pod kontrolu

 • Efektívna komunikácia – vedomé vyberanie slov;
 • Životný postoj – stabilita v rozhodnutiach;
 • Práca s emočnou inteligenciou;
 • Schopnosť prijať zodpovednosť.

Tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy

 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby;
 • Prezentačné zručnosti;
 • Organizačné zručnosti;
 • Time-management, prioritizácia úloh a delegovanie.

Dĺžka trvania a cena

Cena 1 hodinovej individuálnej konzultácie

Pri predplatení 4 konzultácií, je piata konzultácia s 50% zľavou, teda 25 Eur/h.

Prijmite za svoj život stopercentnú zodpovednosť.

Najnovšie články

Sledujte ma na Instagrame