fbpx

Zostaviť kariérny profil

Rozhodnosť je budíčkom pre ľudskú vôľu.

Zostaviť kariérny profil

Rozhodnosť je budíčkom pre ľudskú vôľu.

Odlíšte sa a budujte správne svoju kariéru.

Úspech v kariére je sada premyslených krokov, ktoré je potrebné podstúpiť, aby ste boli spokojný/á. Ochota urobiť to, čo je potrebné, konať bez ohľadu na strach, to je základom odvahy pre prijatie rozhodnutia, kam chcete svoju kariéru smerovať. 

Ak nie ste spokojný/á vo svojom pracovnom živote, nerobte skratky a postupujte systematicky. Kariéru si vybudujte premyslene. Na jednej strane je prebytok pracovných miest, na strane druhej je prebytok voľných kandidátov, a predsa sa práve o vás zatiaľ nedozvedel ten správny personalista? Zamyslite sa, nad tým, v ktorom odvetví chcete budovať svoju kariéru? Ako vyzerá váš životopis, kariérny profil, fotografia a sebaprezentácia.

 Jedným slovom VIZIBILITA – sú na dostatočnej úrovni? Máte vytvorený správny profil pre vašu kariéru podľa predstáv?

Podniknite okamžité kroky pre svoju kariéru, vďaka ktorým vás uvidia kľúčoví ľudia:

  • Prehodnotím vaše doterajšie pracovné smerovanie a odvetvie, v ktorom sa nachádzate.
  • Posúdim váš súčasný životopis a vašu prezentáciu na pracovných portáloch, a profesionálnych sociálnych sieťach.
  • Vypracujem vám váš profesionálny profil kandidáta, ktorý bude postavený na vašich silných stránkach, kľúčových zručnostiach a strategických vedomostiach, ktoré ovládate.
  • Zabezpečím vám profesionálnu fotografiu.
  • Pripravím vás na pracovný pohovor. Od toho, ako sa vhodne obliecť, cez verbálny prejav, neverbálnu komunikáciu a sebaprezentáciu bez trémy a stresu z nepripravenosti.

Dĺžka trvania a cena

Cena 1 hodinovej konzultácie k životopisu alebo profilu mimo balíka služieb

Cena životopisu (vrátane vypracovania profilu kandidáta a motivácie).

Cena profilu LinkedIn (vrátane SUMMARY, nahratie príloh, nastavenie kariérnych záujmov).

Cena profesionálnej fotografie 3 ks (png, jpg formát).

Balíky služieb

Životopis, fotografia + vstupné stretnutie 1 h

Životopis, profil, fotografia + vstupné stretnutie 1 h

Životopis, profil, fotografia, 3 hodiny prípravy na pohovor + vstupné stretnutie 1 h

Odlíšte sa od priemeru a prekračujte očakávania.

Najnovšie články

Sledujte ma na Instagrame