fbpx

Motivačný spíker

„Ľuďom je jedno, koľko toho viete, pokiaľ nepoznajú, ako veľmi sa o nich zaujímate.“ - John Maxwell

Motivačný spíker

„Ľuďom je jedno, koľko toho viete, pokiaľ nepoznajú, ako veľmi sa o nich zaujímate.“ - John Maxwell

Aký úžitok má motivačný spíker pre firmu?

Záujem o zamestnancov je jeden z najúčinnejších spôsobov zvýšenia ich motivácie a angažovanosti. Nadriadení a firmy prejavujú záujem o svojich zamestnancov rôznymi spôsobmi. Čím viac toho o svojich zamestnancoch viete, tým je to pre vás jednoduchšie.

Môžete siahnuť po motivačných stretnutiach na rôzne témy, ktoré nebudú o číslach a firemných ukazovateľoch. Naopak. Doprajte svojim zamestnancom zaujímavé témy zážitkovou formou. Ukážte im, že vám na nich záleží a rozšírte ich obzory.

Možné témy k výberu:

Biznis etiketa

Konkurenčné prostredie dneška sa neformuje cenou, ale spoločenskou obratnosťou a schopnosťou zaujať a uspieť vo vodách súčasného biznisu. Etiketu teda dnes môžeme rozdeliť do 3 kategórií: kráľovská, diplomatická a podnikateľská. Tá posledná kategória sa týka nás všetkých. Teda manažérov, podnikateľov, realitných maklérov, obchodných zástupcov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, politikov všetkých úrovní či predstaviteľov neziskových organizácií.

Medziľudské vzťahy na pracovisku

Na pracoviskách máme tendenciu podliehať firemnej slepote, či pracovným stereotypom. Za medziľudské vzťahy na pracovisku považujeme tak formálne ako aj neformálne interakcie medzi zamestnancami všetkých úrovní. Je zaujímavé pripomenúť si, ako sa správať k novonastúpenému kolegovi, k hviezdam firmy, manažérom, recepčnej a pod. Kedy sa firemná kultúra stáva toxickou a kedy podporujúcou a ako to v praxi zbadáme. 

Prevencia pred vyhorením

Stav vyhorenia nie je stavom náhodným a nejedná sa ani o krátkodobú záležitosť. Do stavu vyhorenia sa dostávajú ľudia systematicky a dlhodobo. Stáva sa akousi spoločenskou témou dneška. Zodpovední majitelia a manažéri firiem systematicky otvorene o tejto téme hovoria so svojimi zamestnancami. Zamestnancom by mali byť zároveň zrejmé príznaky prichádzajúceho stavu vyhorenia a návody, ako sa do tohto stavu nedostať. Zaujímavá téma pre budovanie firemnej kultúry postavenej na dôvere a záujme o zamestnancov.

Forma

Pracovné raňajky, Interaktívny workshop, Otvorená prednáška, Panelová diskusia, Firemné a Teambuildingové eventy.

Dĺžka trvania a cena

Dĺžka trvania závisí od dohody

Ukážte svojim zamestnancom, že vám na nich záleží a rozšírte ich obzory.

Najnovšie články

Sledujte ma na Instagrame