fbpx

Change management

„Zmena je zákon života. A tí, ktorí sa pozerajú iba do minulosti alebo prítomnosti, určite zmeškajú budúcnosť.“ – John F. Kennedy

Change management

„Zmena je zákon života. A tí, ktorí sa pozerajú iba do minulosti alebo prítomnosti, určite zmeškajú budúcnosť.“ – John F. Kennedy

Získajte podporu a systém pri zavádzaním zmien.

Služba je zameraná na riadenie a zavádzanie zmien pre organizácie, ktoré chcú získať nad ich riadením kontrolu a vniesť do procesu systém. Môže sa jednať o zmeny rámcové, čiastkové, štrukturálne, organizačné, ba dokonca až rebranding, či remanažment.

Zavádzanie zmien je nevyhnutnou súčasťou podnikania z dôvodu neustáleho prispôsobovania sa podmienkam trhu, technológiám, potrebám klientov, motivácii zamestnancov, inováciám, či globalizácii. Zároveň sú zmeny spojené so strachom z neznáma, neistotou vo výsledku, vyčerpanosťou, negatívnymi skúsenosťami, odporom, preťaženosťou z informácií.

Moju službu zavádzanie zmien vo vnútri spoločnosti môžu klienti využiť za účelom poradenstva, dohľadu a podpory.

Jedná sa o konzultačné služby vo všetkých štyroch fázach proces

1. Fáza – Analýza – prieskumy u zamestnancov,
zhodnotenie minulých projektov, štýl vedenia

2. Fáza – Príprava – participácia na formovaní vízie zmeny, komunikácia, školenia, workshopy

3. Fáza – Plánovanie – alokácia zdrojov, časový harmonogram, zapojenie ľudí

4. Fáza – Realizácia– postupovanie podľa plánu, interná komunikácia, vyjednávanie

Zavádzanie zmien vo vnútri spoločnosti je závislé od precíznej prípravy na zmenu, definovania jasnej vízie, zvládnutia komunikácie na zamestnancov, plnej zodpovednosti manažmentu a správnom načasovaní.

Forma

Konzulting, workshopy, školenia.

Dĺžka trvania a cena

Dĺžka trvania závisí od dohody

Mám záujem získať bližšie informácie k systému podpory zavádzania zmien.

Najnovšie články

Sledujte ma na Instagrame