fbpx

Nájsť nové vhodné zamestnanie

Zmena života nastane hneď, ako nájdete pre vás vhodné zamestnanie.

Nájsť nové vhodné zamestnanie

Zmena života nastane hneď, ako nájdete pre vás vhodné zamestnanie.

Zistením kto ste, nájdete odpoveď.

Vhodné zamestnanie môže mať každý jeden z nás. K tomu, aby sme ho našli, potrebujeme vedieť kto sme a mať konkrétnu predstavu. Častokrát sa však stáva, že vyštudujeme to, čo nám vyberú rodičia, zamestnáme sa tam, kde je voľné miesto a po niekoľkých rokoch zistíme, že nás naša práca nebaví. Aby ste zistili, na čo máte skutočné predpoklady, potenciál a zručnosti, potrebujete pomoc niekoho nestranného. Obzvlášť, keď ste sa ocitli v odvetví, do ktorého sa nehodíte. Nikdy nie je neskoro prehodnotiť svoje pracovné pôsobenie a nové smerovanie. 

Nájdite so mnou odpoveď na otázku, aké je vaše vhodné zamestnanie.

Zhodnotíme si vaše vzdelanie, doterajšiu kariéru, silné stránky, rozvojové oblasti v súvislosti s novou predstavou.

Vypracujem vám profesionálny profil kandidáta, nastavím kariérne záujmy pre náborárov, aby ste sa zobrazovali vo vyhľadávačoch.

Jasne si pomenujeme vašu motiváciu, nové požiadavky, očakávania tak, že pôjdeme do detailov.

Spoločne vyberieme perspektívne odvetvie, do ktorého sa profilovo hodíte a dostanete odo mňa návod, aké konkrétne kroky podniknete. 

Pripravím vás na pracovný pohovor – predstavenie sa, odpovedanie na neočakávané otázky a dojednanie si platových podmienok.

Budete mať náskok pred konkurentmi vďaka návodu, KDE a AKO máte hľadať spojenia pre nové zamestnanie a zoznam konkrétnych aktivít.

Dĺžka trvania a cena

Cena 1 hodinovej konzultácie mimo balíka služieb.

Cena 1 hodinovej ONLINE konzultácie pre poskytnutie spätnej väzby k životopisu, LinkedIn profilu, vrátane odporúčaní pre zmenu. 

Cena životopisu v slovenskom jazyku (vrátane profilu kandidáta a motivácie).

Cena sekundárneho životopisu – preklad do anglického, nemeckého jazyka. 

Cena motivačného listu v slovenskom jazyku so súhlasom so spracovaním osobných údajov. 

Cena LinkedIn profilu (vrátane SUMMARY, nahratie príloh, nastavenie kariérnych záujmov pre zobrazovanie náborárom a nastavenie kľúčových slov kandidáta).

Cena sekundárneho LinkedIn profilu – preklad do anglického, nemeckého jazyka. 

Cena 3 ks profesionálnych fotografií, vrátane úpravy v postprodukcii s biznis pozadím. 

Cena úpravy vlastnej fotografie  v postprodukcii s profesionálnym pozadím.

Cena úpravy zovňajšku a MakeUp pre fotenie profesionálnych fotografií.

Balíky služieb

Balík BASIC – Životopis v slovenskom jazyku, 3 fotografie, motivačný list

Balík STANDARD Životopis v slovenskom jazyku, LinkedIn profil v slovenskom jazyku, 3 fotografie, motivačný list

Balík PROFI – Životopis v slovenskom jazyku, LinkedIn profil v slovenskom jazyku, 3 fotografie, motivačný list, 3 hodiny prípravy na pohovor.

Eliminujte odmietnutia a neúspech vďaka príprave so mnou.

Rozhodnite sa, čo chcete
a verte, že je to možné

Objavte so mnou svoj potenciál, rozmýšľajte vo veľkom a zrealizujte svoje skutočné ciele v KARIÉRE!

Najnovšie články

Sledujte ma na Instagrame