fbpx

Talent manažment

Nemusíte byť úspešní aby ste začali. Ale musíte začať aby ste boli úspešní.

Talent manažment

Nemusíte byť úspešní aby ste začali. Ale musíte začať aby ste boli úspešní.

Ako si vybudovať firemnú kultúru angažovaných zamestnancov?

Program je zameraný na vyhľadávanie a starostlivosť o talentovaných zamestnancov, v súlade s potrebami firmy. Jeho úlohou je hľadať u interných zamestnancov možnosti rozvoja ich osobného rastu a zvyšovať ich angažovanosť a lojalitu. Cieľom je zabezpečiť si vo vnútri spoločnosti tím kvalifikovaných a angažovaných ľudí, ktorí významne prispievajú k dosahovaniu súčasných, ale aj budúcich požiadaviek spoločnosti.

 

Obsahom služby je:

Zadefinovanie kompetenčného modelu organizácie –
kľúčové kompetencie ľudí dôležité pre úspech firmy.

Rozvoj a vzdelávanie nadaných pracovníkov
v kľúčových kompetenciách a posilňovanie talentu.

Nastavenie pravidiel náborovania správnych
zamestnancov v súlade s firemnou kultúrou.

Silné vodcovstvo na všetkých úrovniach riadenia firmy,
ktoré podporí princípy talent manažmentu.

Úžitok pre firmu

Prirodzené zapojenie talent manažmentu ovplyvní pozitívne firemné procesy. Jeho zavedenie ovplyvní personálnu stratégiu, nábor a adapt nových pracovníkov, vodcovstvo, nástupníctvo, systém vzdelávania, motivovanie a hodnotenie zamestnancov a celú firemnú kultúru. Okrem toho má vplyv
na zlepšenie ekonomických výsledkov, kvalitu poskytovaných služieb a produktov a zvýšenie atraktívnosti firmy, ako zamestnávateľa. Spokojných
zákazníkov.

Úžiťok pre zamestnancov

Zmysel v práci a rešpekt k spoločnosti, pre ktorú pracujú. Vyššia kreativita a iniciatíva zamestnancov. Podpora angažovanosti a lojality zamestnancov, čo vo výsledku znižuje fluktuáciu. Príležitosti pre osobný rozvoj a vzdelávanie.

Forma

Službu je možné využiť ako komplexný celok – kompetenčný model – nastavenie procesu náborovania – definovanie adaptácie zamestnancov – Assessment centrum – výber talentov – vzdelávanie a rozvoj talentov – práca s manažmentom pre podporu princípov talent manažmentu.
Službu je možné využiť aj čiastkovo. Všetko závisí od potrieb spoločnosti.

Dĺžka trvania a cena

Dĺžka trvania závisí od dohody

Máme záujem zistiť viac o budovaní angažovanosti zamestnancov.

Najnovšie články

Sledujte ma na Instagrame