fbpx

Príprava na zmenu zamestnania

Nečakajte na poslednú chvíľu.

Príprava na zmenu zamestnania

Nečakajte na poslednú chvíľu.

Pripravte sa na zmenu práce premyslene.

Zmena práce môže nastať z vlastnej vôle, alebo z vôle zamestnávateľa. Pokiaľ cítite, že súčasný zamestnávateľ a vaša pozícia vám už nič nedávajú a uvažujete o zmene, je to z vlastnej vôle. Pripravte sa na zmenu zamestnania systematicky a nerobte unáhlené kroky.

Rovnako tak, ak máte signály zo strany zamestnávateľa, že plánuje redukovať stavy, či rušiť niektoré útvary, zariaďte sa. Nečakajte na poslednú chvíľu. Rozhodnutie pre zmenu práce neznamená dať hneď výpoveď. Pripravovať sa môžete diskrétne prácou na svojom profile, zbieraním referencií, absolvovaním mentoringového programu pod mojím vedením.

 

Pokiaľ máte čas niekoľko týždňov, to je dobrá správa. Pokiaľ nemáte čas, nečakajte ani jeden deň a kontaktujte ma. Tu je riešenie. 

Podniknite tieto kroky pre prípravu na zmenu zamestnania:

  • Prehodnotím vaše doterajšie pracovné smerovanie a odvetvie, v ktorom sa nachádzate;
  • Posúdim váš súčasný životopis a LinkedIn profil, s odporúčaniami pre zmeny;
  • Vypracujem vám profesionálny profil kandidáta, nastavím kariérne záujmy pre náborárov, aby ste sa zobrazovali vo vyhľadávačoch;
  • Zabezpečím vám profesionálne fotografie;
  • Pripravím vás na pracovný pohovor – predstavenie sa, odpovedanie na neočakávané otázky a dojednanie si platových podmienok;
  • Vyprofilujem vaše kľúčové zručnosti a odborné vedomosti;

  • Spoločne vyberieme perspektívne odvetvie, do ktorého sa profilovo hodíte a dostanete odo mňa návod, aké konkrétne kroky podniknete. 

Dĺžka trvania a cena

Cena 1 hodinovej konzultácie mimo balíka služieb.

Cena 1 hodinovej ONLINE konzultácie pre poskytnutie spätnej väzby k životopisu, LinkedIn profilu, vrátane odporúčaní pre zmenu. 

Cena životopisu v slovenskom jazyku (vrátane profilu kandidáta a motivácie).

Cena sekundárneho životopisu – preklad do anglického, nemeckého jazyka. 

Cena motivačného listu v slovenskom jazyku so súhlasom so spracovaním osobných údajov. 

Cena LinkedIn profilu (vrátane SUMMARY, nahratie príloh, nastavenie kariérnych záujmov pre zobrazovanie náborárom a nastavenie kľúčových slov kandidáta).

Cena sekundárneho LinkedIn profilu – preklad do anglického, nemeckého jazyka. 

Cena 3 ks profesionálnych fotografií, vrátane úpravy v postprodukcii s biznis pozadím. 

Cena úpravy vlastnej fotografie v postprodukcii s profesionálnym pozadím.

Cena úpravy zovňajšku a MakeUp pre fotenie profesionálnych fotografií.

Balíky služieb

Balík BASIC – Životopis v slovenskom jazyku, 3 fotografie, motivačný list

Balík STANDARD Životopis v slovenskom jazyku, LinkedIn profil v slovenskom jazyku, 3 fotografie, motivačný list

Balík PROFI – Životopis v slovenskom jazyku, LinkedIn profil v slovenskom jazyku, 3 fotografie, motivačný list, 3 hodiny prípravy na pohovor

Odlíšte sa od priemeru kvalitnou prípravou a premysleným plánom.

Najnovšie články

Sledujte ma na Instagrame