fbpx

Akí budú žiadaní zamestnanci v roku 2025?

Personálny manažment

V minulosti sme prijímali „úlohy zhora“. V komerčnom svete dneška sa presúva ťažisko rozhodovania, bližšie k problému. Aby boli firmy schopné prežiť, obzvlášť v tejto dobe, musia reagovať na to, čo sa deje na trhu. Potrebujú mať kvalitných a efektívne fungujúcich zamestnancov. Je nemysliteľné, aby sa informácie „predierali“ hierarchiou až na samotný vrchol a odtiaľ vo forme zadaní späť k ľuďom dole. Toto je prežitý spôsob fungovania firiem. To ale znamená zmenu myslenia.

Žiadaní zamestnanci a samoriadiace tímy v roku 2025.

Žiadaní zamestnanci budú takí, ktorí sú schopní zohnať si informácie sami, ktoré potrebujú k svojej práci a sú schopní sami sebe vytvoriť zadanie. Poznajú svoje ciele a zdieľajú hodnoty a víziu spoločnosti, pre ktorú pracujú. To vedie k iným nárokom na ľudí, ktorí doteraz „fungovali na povel“.

Nasledovné kritériá nie sú o budúcnosti, ale už súčasnosť:
  • Orientácia na ľudí schopných nasadenia;
  • Orientácia na ľudí idúcich za víťazstvami;
  • Orientácia na ľudí, pre ktorých je práca hodnotou a vidia príležitosť pre sebarealizáciu;
  • Orientácia na ľudí, ktorí sú schopní preberať zodpovednosť;
  • Orientácia na ľudí, ktorí majú pevný bod sami v sebe a vedia, čo chcú;
  • Orientácia na ľudí, schopných tímovej práce.

Nový prístup pri obsadzovaní manažérov.

Dnes je tiež bežné, že sa v pozíciách manažérov objavujú ľudia, ktorí neprešli dráhou odborníka v odbore, ktorí riadia. Je kladený dôraz na to, aby manažéri rozumeli dobe alebo trhu. Bežne sa stáva, že dnešní nadriadení nikdy nezastávali funkcie svojich podriadených, ako tomu pred niekoľkými desiatkami rokov bolo. Títo manažéri môžu byť kľudne vekovo mladší, môžu byť dokonca čerstvými absolventmi vysokých škôl alebo dokonca kľudne môže byť riaditeľ divízie marketingu odchovanec obchodnej divízie. Súčasný manažér má rovnakú rolu a úlohy, ako pred desiatkami rokov, no pohybuje sa v odlišnom trhovom prostredí dneška! Preto je tento nový prístup prirodzený.

Je osobný rozvoj klišé alebo cesta k úspešnej budúcnosti?

Až polovica ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska za posledný rok neabsolvovala žiadne školenie týkajúce sa osobného rozvoja, uvádza Štátny inštitút odborného vzdelávania. Dôvody, ktoré uviedli respondenti boli: nedostatok peňazí, nedostatok času a rodinné dôvody.

Dovolím si doplniť svoj osobný názor, že ďalšími dôvodmi by mohli byť nedôvera v kurzy osobného rozvoja, chaos v kvalite a obsahu kurzov a hlavne neochota meniť zaužívané návyky a neochota prijať a zavádzať zmeny do života. Jednoducho povedané – strach z finančnej a časovej investície s nejasnou budúcnosťou.

Ako pochopiť zmeny?

Každý musí začať od seba. Ak je kladený dôraz na tímovú prácu, medziľudské vzťahy, a dohľadanie si informácií, potrebujeme sa naučiť samostatnosti. Spôsoby pre osobný rozvoj sú – školenia osobného rozvoja, workshopy na mentálne zručnosti, koučing, mentoring, online kurzy, či rozvojové programy rôznych druhov. Tieto nové príležitosti vzdelávania sa, sa objavujú nie preto lebo sú „krajšie“ alebo ľudskejšie, ale preto, že pomôžu zorientovať sa v spleti zmien, ktoré sa dejú okolo nás a sú nezastaviteľné.

Investícia do vašej budúcnosti.

Volám sa Eva Šnircová a mojou celoživotnou prácou je môj osobný rozvoj a osobný rozvoj iných lebo verím, že prežije iba to, čo rastie 🙂 Venujem sa individuálnym a skupinovým stretnutiam s ľuďmi, ktorí chápu, že ich osobný rozvoj je tá najlepšia investícia do budúcnosti. S radosťou s vami absolvujem tréningy podľa vašich aktuálnych potrieb. Dohodnite si stretnutie cez kontaktný formulár alebo telefonicky a postarajte sa o seba! Teším sa na stretnutie s vami.

Nie je možné pridávať komentáre.

Odporúčané články

Sledujte ma na Instagrame